Nieuwsberichten

Geïnteresseerd in deelname?

22-08-2018

telers die mee willen doen met BIOSCOPE kunnen zich per email melden. BIOSCOPE werkt ook in 2019 met een seizoensabonnement voor satellietdata. Stuur een email naar jeroen@bioscope.io om interesse kenbaar te maken. Ook voor loofdoding 2018, voor bodembemonstering in de komende winter of percelen opdelen langs managementzones.