Volg u gewasgroei

 

 

Wat is Bioscope?

Bioscope is een service die informatie van u gewas levert. om het gewas gedurende het groei seizoen te volgen, en afwijking vroegtijdig te detecteren. Bioscope is een hybride oplossing, een combinatie van Satelliet beelden als het kan en drones als het moet (te lang bewolkt). Bioscope is hierdoor in staat meer beelden tegen een aantrekkelijke prijs te leveren.

 

 

Wat doet Bioscope

Bioscope levert niet enkel plaatjes maar bruikbare informatie. Een compleet pakket aan kaarten een groeiseizoen lang. Hiervoor koopt Bioscope bij diverse satelliet leveranciers data in, controleert de kwaliteit en corrigeert voor atmosferische verstoring. Dan worden de index en andere kaarten berekend. Vervolgens wordt per veld nogmaals de kwaliteit gecontroleerd, ligt er niet een klein wolken of schaduw over u veld, pas dan worden de beelden door gestuurd, normaal gesproken gebeurt dit alles binnen 24 uur na opnamen.

Bioscope biedt abonnementen met en zonder beeld garantie. Als er geen goede satelliet beelden zijn en u heeft een garantie abonnement, dan regelt Bioscope een drone wordt u veld opgemeten en op de zelfde wijzen als met een satelliet geleverd. U ziet geen enkel verschil

 

 

Wat levert Bioscope?:

Bioscope levert index, scouting en taakkaarten voor precisielandbouw.

 1. Een heel seizoen lang een complete pakket aan informatie
  1. Bodem zone kaart
  2. Biomassa- en stikstof kaart
  3. Scouting- en bij groeikaart
  4. Taakkaarten (bij bemesting en loofdoding)

 

 

Hoe werkt het?

 1. Apps op Akkerweb en crop-r, bouwplan kun je zo overnemen en percelen selecteren.
 2. Keuzen uit diverse abonnementen
 3. Boven op het basisabonnement diverse abonnementen met beeld garantie
 4. Drone beelden om wolken op te vullen, via garantie abonnement, of op verzoek
 5. Garantie kan heel seizoen of enkel bepaalde periode

 

 

Wat kun je er mee?

 1. Met deze gewas informatie kan je gerichter scouten, en controleren of aanpassingen effect hebben.
 2. Met deze gewas en bodem informatie kun je gericht opzoek naar oorzaken van verschillen.
 3. Oorzaken kun je aanpakken met plaat specifieke maatregelen o.a via taakkaarten of je teelt er op aanpassen (ras en zaai / ploot afstand).

De complete keten van beeld tot advies voor u georganiseerd. De levering en kwaliteit is gegarandeerd en de beelden komen binnen 24 uur na opname beschikbaar! Hierdoor was het verkrijgen van goede kaarten nog nooit zo makkelijk, en vooral betrouwbaar.

 

 

facebook.com/Bioscopegewasmonitoring